Privacy statement

Privacystatement

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
gro-up respecteert jouw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en informeren jou graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens. De gegevens die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement, specifiek voor de website werkenbijgro-up.nl, maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?
Wij krijgen gegevens rechtstreeks van en door betrokkenen. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor:

  • De afhandeling van jouw sollicitatie.
  • Registratie van bezoekers van de website voor analytische doeleinden.
  • Het analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website.
  • Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens.
  • gro-up gebruikt de persoonsgegevens niet anders dan wij met de betrokkenen hebben afgesproken.

De door jou aan gro-up verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en motivatiebrief worden door gro-up bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens na 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Beveiliging
De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheer procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot jouw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

Gebruik van cookies op website
Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze recruitmentsite verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de door jou bewaarde vacatures kunt terugzien op onze website. Daarnaast kunnen wij zien hoe vaak de recruitmentsite door bezoekers wordt bezocht.

1. Functionele cookie
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van een website. Het gaat hier om loginsessies en gebruikersinstellingen. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook verzamelen we informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen. Daarnaast kun je dankzij deze cookies inloggen op onze website. Wij mogen functionele cookies zonder toestemming plaatsen.

2. Statistische cookies
Statistische cookies meten voor ons alle data over het gebruik van onze website. Via Google Analytics meten we onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat bezoekers op onze website verblijven en welke pagina’s bezoekers bekijken. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij statische cookies plaatsen zonder toestemming. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard.

3. Marketingcookies
Marketingcookies kijken naar het surfgedrag van onze bezoekers. Deze data wordt gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies onder andere voor Facebookadvertising, Google AdWords, vacaturebuttons, YouTube en Vimeo. Bij het bezoek aan onze website vragen wij jou, middels een pop-up, toestemming voor het plaatsen van marketingcookies. Je kunt hiermee instemmen of deze weigeren. Dit heeft gedeeltelijk invloed op de werking van onze website. Je kunt altijd de voorkeur voor het accepteren of weigeren van marketingcookies aanpassen.

Cookie instellingen wijzigen
Wil je je huidige cookieinstellingen wijzigen of inzien, bekijk onze cookie instellingen.
Cookies instellingen

Aan wie worden jouw gegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de Wet is toegestaan en noodzakelijk is.

Je hebt het recht op het volgende:

  • Inzage van jouw gegevens.
  • Rectificatie indien je ziet dat jouw gegevens onjuist zijn verwerkt.
  • Gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Indien je een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al jouw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat je bent wie je zegt dat je bent.

Vragen
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij jou duidelijk en compleet informeren over jouw privacy. Heb je vragen over dit privacystatement of over de manier waarom wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je ons jouw vraag stellen via het e-mailadres privacyteam@gro-up.nl

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je jouw klacht melden aan fg@gro-up.nl

Wijziging en datum
Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunnen steeds het actuele privacystatement vinden.


Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2018.