gro-up jeugdhulp

Heeft een kind, jongere of een gezin hulp nodig bij het opgroeien en opvoeden? Ook dan helpt gro-up.

Je kan bij ons werken in Zuid-Holland en Utrecht in de jeugd- en opvoedhulp. Van peuters tot jongeren, op de kinderopvang, op school, in de buurt en natuurlijk thuis. Samen gaan we op zoek naar oplossingen die echt werken. 

We werken volgens drie uitgangspunten: oplossingsgericht werken, systeemgericht werken en positief opvoeden. We weten dat kleine stapjes tot grote veranderingen kunnen leiden. We benadrukken wat goed gaat en werken in dezelfde leefomgeving van de kinderen en gezinnen. Dit doen we in de vorm van opvoedondersteuning, ambulante hulp, schoolbegeleiding, naschoolse behandelgroepen en dagprogramma's voor kinderen en jongeren. Ook ondersteunen we op verschillende scholen voor speciaal onderwijs en bieden we advies, coaching en ondersteuning in de kinderopvang. 

Het werken bij ons is afwisselend. Je werkt op verschillende plekken, met kinderen van verschillende leeftijden en met hun ouders. Vaak heb je ook contact met de leerkracht of mentor. Daarbij is geen één kind of gezin hetzelfde, dus krijg je ook te maken met verschillende problematieken, bijvoorbeeld kinderen en jongeren met autisme, ADHD, trauma- of hechtingsproblematiek. 
Je werkt samen met de collega's in een gebiedsteam. Een gedragswetenschapper ondersteunt het team inhoudelijk en de teamleider is jouw leidingevende. In het team wordt alle expertise benut en zijn de lijntjes kort. En natuurlijk investeren we in opleidingen, zodat alle collega's hun eigen 'gereedschapskist' steeds blijven aanvullen. Er is dus altijd wel iemand in het team die je verder kan helpen als je een vraag hebt. En omgekeerd ben jij er voor jouw collega's. 

Mooi werk, toch? Iets voor jou? Werken bij gro-up vraagt van jou als professional een brede blik, een groot hart voor samenwerking, een open blik voor wat er speelt en het benutten van alle kansen in de buurt. Dat doen we niet alleen met jeugdhulp, maar ook met de andere domeinen binnen gro-up: kraamzorg, kinderopvang, onderwijs en buurtwerk. Met elkaar maken we het verschil voor kinderen in alle leeftijden.