Deze maand zijn er maar liefst 20 BBL-ers gediplomeerd! Deze BBL-ers, verspreid over 2 klassen, hebben zich 2 tot 3 jaar lang ingezet voor hun opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 bij het Albeda en Zadkine.


De periode tijdens de opleiding zijn zij werkzaam geweest bij verschillende locaties van gro-up kinderopvang om zo kennis te maken met alle werksoorten in de kinderopvang. 

Het werken bij de locaties wordt gecombineerd met één schooldag. Er komen verschillende lesonderdelen aan bod zoals Pedagogiek, Beleid en Communicatie. Ook is het onderwerp Sport en Bewegen terug gekomen in het lesprogramma. Daarnaast hebben de leerlingen aanvullend lesaanbod vanuit gro-up gekregen. 

Uitgangspunt bij deze opleidingen was een basis ‘leerpad’ met ruimte voor gepersonaliseerde verdieping en verbreding. Hierbij hoorde ook het versnellen binnen de opleiding. Met een goede basis en specificatie in babyscholing, Taaleis 3F en VVE zijn zij klaar om officieel als breed inzetbare pm’er te werken binnen gro-up.

Wij zijn ontzettend trots en willen iedereen bij deze nogmaals feliciteren!

Op twee momenten per jaar start gro-up kinderopvang met een BBL -klas, in februari en in september. Wil jij ook gebruik maken van deze groeiruimte? Neem dan contact op met één van onze recruiters! 

Terug naar overzicht