Per 1 juli 2024 wijzigt de regelgeving voor werken in de bso. Vanaf dan zijn ook andersgekwalificeerde beroepskrachten inzetbaar op de groepen. Dit maakt het makkelijker voor mensen met geschoolde expertises om aan de slag te gaan in de bso.

 Vanaf 1 juli 2024 mogen ook andersgekwalificeerde beroepskrachten worden ingezet op de groepen op de bso. Dit betekent dat bijvoorbeeld professionele musici, sporters en andere mensen met een specifiek talent of expertise aan de slag kunnen in kinderopvang. Naar verwachting levert dit meer collega's op voor de bso, verbreed het aanbod voor de kinderen en kan de werkdruk voor pedagogisch medewerkers verlagen.

Wat zijn andersgekwalificeerde beroepskrachten?

Anders-gekwalificeerde beroepskrachten zijn professionals die niet traditioneel p zijn opgeleid voor werken in de kinderopvang. Zij beschikken over specifieke talenten, vaardigheden of expertise die op een andere manier waardevol kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Deze mensen kunnen uit verschillende vakgebieden komen, zoals muziek, sport, natuurbeleving, kunst of theater.

Mag ik werken in de bso?

De regels voor werken in de kinderopvang zijn best complex. Of jij aan de slag mag in de kinderopvang is afhankelijk van jouw vooropleiding, ervaring en kwalificaties. Doe hiervoor de diplomcheck op kinderopvang-werkt.nl of neem contact met ons op en we gaan samen met jou op zoek naar de mogelijkheden.

Doe de diplomacheck

Verrijking van het aanbod op de bso

De inzet van deze andersgekwalificeerde beroepskrachten biedt volop kansen om het programma van de buitenschoolse opvang te verrijken. Kinderen kunnen zo in aanraking komen met nieuwe activiteiten en vaardigheden. Deze mensen kunnen worden ingezet om leuke en leerzame activiteiten te doen met kinderen, zoals muziek maken, sporten, schilderen of naar buiten gaan om de natuur te ontdekken. Bijvoorbeeld, een professionele musicus kan waardevolle muziekworkshops leiden, een ervaren atleet kan sportclinics organiseren, of een getalenteerde kunstenaar kan creatieve sessies begeleiden.

Verplichte pedagogische module

Natuurlijk willen we met zijn allen dat de kwaliteit op de bso hoog blijft. Niet iedereen kan en mag zomaar met kinderen werken. Daarom is ook voor deze doelgroep het volgen van een pedagogische module verplicht. Cao-partijen werken nog aan criteria voor een specifieke pedagogische module die goed aansluit bij deze doelgroep. Tot die tijd geldt onderstaand overzicht. Heb je vragen over jouw specifieke vooropleiding en kwalificaties? Onze recruiters helpen je graag verder!

Tool branche-erkende opleidingen

bron: kinderopvang-werkt.nl

Terug naar overzicht