Ieder kind heeft talent! Dat is de overtuiging van Priscilla Olsthoorn, senior trainer bij gro-up jeugdhulp. “Ik ga samen met het kind op pad om dat talent te ontdekken. En we glunderen samen als we het gevonden hebben. Dát is werken bij gro-up jeughulp!”

Het is nog stil bij locatie van gro-up jeugdhulp. Het gebouw ligt in een rustige en groene omgeving, in Den Haag. De deur gaat open. “Hoi, kom binnen!”, klinkt een enthousiaste stem. “Dan geef ik je een rondleiding!”

Werken aan leerdoelen

Binnen zie je verschillende knusse huiskamers, allemaal gekoppeld, maar toch apart van elkaar. Terwijl ze door de kamers heen loopt vertelt Priscilla: “Hier vangen we na schooltijd kinderen op die allemaal net even iets méér nodig hebben. Een groot deel van hen komt uit het speciaal onderwijs. Samen met het kind, de ouders en de school stellen we leerdoelen op. Daar wordt aan gewerkt na schooltijd, in een groep van 3 á 4 kinderen. Het is dus niet te vergelijken met een buitenschoolse opvang (BSO).”

Een veilige omgeving creëren

Als de leerdoelen zijn vastgesteld, koppelt Priscilla daar activiteiten, opdrachten en oefeningen aan. “Daar komt de nodige creativiteit bij kijken”, zegt ze lachend. “Maar het kan ook een eenvoudige wandeling zijn die ik maak met een kind. Tijdens die wandeling kletsen we dan. Het doel? Een veilige omgeving creëren waarin ik het verhaal naar boven krijg dat het kind wil vertellen, maar niet altijd kán vertellen.”

Niet opgeven

“Helaas lukt dat niet altijd …”, voegt ze er iets zachter aan toe. “Hoewel ik vaak goed aanvoel hoe een kind in zijn of haar vel zit, gebeurt het wel eens dat mijn collega’s en ik niet kunnen voorkomen dat een kind de controle verliest. “Maar ik geef het niet zomaar op, ik zoek naar andere manieren om tóch bij dat verhaal te komen. Ik overleg met ouders, lees boeken en wissel van gedachten met collega’s.”

Begeleiden op school en thuis

Priscilla begeleidt kinderen niet alleen; een deel van haar werk is ambulant. Dat betekent dat zij echt naar het kind en het gezin toe gaat in plaats van andersom. “Ik kom bij de kinderen thuis of begeleid hen op school. Zo zit ik nu een aantal uren naast een jongen in de klas. Ik ondersteun hem tijdens de les en kan ingrijpen als het niet goed gaat. Binnenkort ga ik nog meer ambulant werken, dat bevalt me het best.”

Het pad naar talent

Plannen voor de toekomst heeft Priscilla genoeg. “Stilzitten past absoluut niet bij mij! Ik wil me in de toekomst óók specialiseren in het werken met ouders. Dan kan ik kinderen nóg beter begeleiden bij het naar boven halen van hun verhaal en het samen op zoek gaan naar hun talent. Want talent, dat heeft ieder kind! Bij het ene kind is het pad er naartoe soms net iets langer dan bij het andere kind.”

Terug naar overzicht