Coaches Suraya en Hannemiek vertellen over werken als pedagogisch coach bij gro-up en hun bijdrage in de groeivisie in de praktijk brengen.

De belangrijke rol van pedagogisch coaches

Bij gro-up spelen pedagogisch coaches een essentiële rol bij het ondersteunen van medewerkers én het implementeren van onze unieke groeivisie in de praktijk. Deze coaches gaan verder dan enkel adviseren; ze zijn actief betrokken bij de dagelijkse praktijk, dat betekent dus ook poepluiers verschonen en kindjes troosten waar nodig. In dit artikel delen Suraya en Hannemiek hun ervaringen en benadrukken ze het belang van samenwerking en iedereen in zijn kracht zetten.

‘Spuug opruimen: dat is pas coaching on the job’

Pedagogisch coaches zijn er bij gro-up niet alleen om de pm’ers te ondersteunen. Ze helpen de medewerkers in de kinderopvang ook om de groeivisie van gro-up in de praktijk te brengen, zodat uiteindelijk de kinderen daar beter van worden. Tijdens het coachen van pm’ers worden soms ook video-opnames gemaakt. ‘Wanneer we terugkijken laat je de pm’ers zelf reageren. Zo krijgen ze inzichten en daar praat je dan verder over. Hetzelfde gebeurt als je zonder video de vraag stelt waarop ze gecoacht willen worden. Dan rolt het vanzelf naar allerlei andere onderwerpen’, vertelt Suraya. ‘Collega’s staan veel meer open als je ze zelf de vragen laat stellen', vult Hannemiek aan. ‘In de praktijk zie je dat iedere pedagogisch medewerker (pm’er) zo zijn specifieke kwaliteiten heeft. Die krachten moet je in de groeivisie nog meer bundelen. Dan ontstaat er een goede balans op de groep.’

Ook die poepluier verschonen

Hannemiek en Suraya doen vaak mee op de groep als ze iemand coachen. Niet op afstand kijken hoe een medewerker handelt, maar naast ze gaan staan. De praktijk mee ervaren. ‘Ook die poepluier verschonen. Of als een kind toevallig overgeeft in je buurt, gewoon zelf schoonmaken als de pm’er al druk is met andere taken. Dat is pas écht coaching on the job’, lacht Suraya. Hannemiek: ‘Het helpt als je zelf pedagogisch medewerker bent geweest: die positieve feedback krijgen wij dan ook van de medewerkers terug.’ 

En dan… opeens schalt het alarm door kinderopvang Eigen-Wijs. Het gaat om een oefening. Suraya en Hannemiek lopen achter de kinderen aan naar buiten. Ze overzien direct het speelveld. ‘Kijk eens hoe rustig de kinderen blijven. Dat doen de pm’ers goed zeg. Gewoon de kinderen rustig naar buiten brengen. Zelf niet in paniek raken. Dat helpt als het ooit een keer echt nodig mocht zijn.’ 

Leerling overtrof meester

Het is helpen en ondersteunen in de praktijk. Soms ook volharden in de kracht van een ander, als die het zelf nog niet ziet. ‘Een wat oudere medewerker vond digitalisering moeilijk. Samen hebben we toen van iedere stap met de computermuis een foto genomen. Het werd een foto-handboek voor als ze iets moest invoeren. Het werkte. Ze was er erg blij mee en dat krijg je dan ook terug. Op een gegeven moment kon ze het nog sneller dan ik.’ Suraya lachend: ‘De leerling overtrof de meester.’

Hulp of advies kan soms simpel zijn, maar een ander ervaart dat als eyeopener. Eerder kwam Hannemiek bij een locatie waar het even minder goed draaide. ‘De collega kwam er niet helemaal uit en noemde vooral op wat allemaal niet ging, tot ik zei: maar wat kun je wél doen? Draai het eens om en kijk niet naar alleen wat niet kan. Dat zag ze als een eyeopener. Daarna ging het ook beter.’

'Het is belangrijk dat een kind snel in beeld is'

Geslaagde samenwerking binnen gro-up en daarbuiten

Suraya en Hannemiek komen op veel locaties in het gro-up-werkveld. Sommige locaties zijn een goed voorbeeld van een pedagogische omgeving. Suraya noemt Kindcentrum Het Oude Westen in Rotterdam, waar zij pm’ers ondersteunt. ‘Naast onderwijs en kinderopvang zijn er wel tien andere partijen die daar rondlopen; van wijkteams tot Jonge Kind Netwerk. Er zijn daar verschillende netwerkbijeenkomsten en er is een gezamenlijke appgroep. Als je een vraag hebt, krijg je altijd een antwoord waar je verder mee komt. Uiteindelijk allemaal om het kind en daarmee ook de ouders te helpen.’

Die samenwerking ziet Hannemiek in toenemende mate ontstaan met gro-up jeugdzorg. Als er problemen bekend zijn, gaan ze al snel rond de tafel. Dan komt er toestemming van ouders, wordt er een plan van aanpak gemaakt en gaan ze aan de slag. ‘Het is belangrijk dat een kind snel in beeld is. Dat helpt alleen al in een overdracht naar bijvoorbeeld de basisschool. Daar hoeven ze dan niet bij het nulpunt te beginnen.’ Dat betekent wel veel investeren in overleg. Wat betreft Hannemiek en Suraya, cruciaal om het kind de juiste ondersteuning te geven. 

Waarom gro-up?

‘De groeivisie van gro-up gaat uit van positiviteit. Dat past heel erg bij mij. Het is de manier waarop ik mensen graag coach: uitgaan van hun eigen kracht’, vertelt Suraya. Hetzelfde geldt voor Hannemiek: ‘De coaching is outreachend, gericht op vragen stellen die aansluiten bij de behoefte van kinderen en ouders.’ 

De ideale omstandigheid van Hannemiek: ‘Dat je samen met je collega's, de pedagogisch medewerkers staat voor wat er moet gebeuren. Dat je als coach niet vertelt: 'Je moet het zo en zo doen, maar dat je ernaast staat. Dat iedereen met elkaar samenwerkt voor het kind.’

De ideale omstandigheid van Suraya: ‘Mij gaat het om plezier en passie. Tegen mij wordt wel eens gezegd dat ik met mijn aanstekelijke lach een ambassadeur van dit werk ben. Dat moet je ook uitstralen. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’

Terug naar overzicht